SME Development Bank เดินหน้าหนุนสตาร์ทอัพ แจ้งเกิด ‘แพลทฟอร์มข่าวชุมชน-การเงินส่วนบุคคล’

ธพว.สนับสนุนทางการเงินสตาร์ทอัพรายใหม่ พัฒนา 2 แพลทฟอร์ม คือ 77kaoded และ Money2knowจากโครงการ “Transformation Loan” รองรับความต้องการข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวสู่ยุค “Thailand 4.0”

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) กล่าวว่า จากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ผลักดันคนรุ่นใหม่ก้าวมาเป็นผู้ประกอบการ ทำให้ธุรกิจกลุ่ม Startup มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ธนาคารมุ่งสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ และแหล่งเงินทุน ให้สตาร์ทอัพ(Startup)สามารถแจ้งเกิด และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมา มีสตาร์ทอัพ ประกอบธุรกิจด้านผลิตดิจิทัลคอนเทนท์(Digital Content)หลายราย เข้ารับการสนับสนุนสินเชื่อของธนาคาร ผ่านโครงการ “Transformation Loan” เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยาย และพัฒนาธุรกิจ โดยมีวงเงินสินเชื่อรวมสูงถึง 15,000 ล้านบาท

หากเป็นลูกค้ารายใหม่ ธพว.จะอนุมัติวงเงินกู้อยู่ที่ 5 ล้านบาทต่อราย ซึ่งด้วยวงเงินดังกล่าวเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มสตาร์ทอัพ ธุรกิจที่มีนวัตกรรม และเอสเอ็มอี(SMEs)ที่มีศักยภาพ พร้อมปรับตัวก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0

“ผู้ประกอบการเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคนตัวเล็กที่มีกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะกระจายตัวอยู่ในต่างจังหวัด แต่ถือว่าตรงตามเป้าหมายในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้เกิดความเข้มแข็งและอยู่รอด พร้อมก้าวเข้าสู่ยุค “Thailand 4.0” ตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของรัฐบาล”

นายมงคล กล่าวว่าตัวอย่างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่สามารถสร้างแพลทฟอร์มที่แตกต่างและน่าสนใจ คือ www.77kaoded.com และ www.money2know.comดำเนินการโดยบริษัท อะแดป ครีเอชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด โดยเวบไซต์แรกเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากชุมชน 77 จังหวัด ซึ่งมีเนื้อหาจากคนท้องถิ่นเป็นผู้ผลิตคอนเทนท์เอง ทำให้เกิดความหลากหลายและแตกต่างจากเวบไซต์ข่าวทั่วๆไปที่มีอยู่ในขณะนี้ ส่วนอีกเวบไซต์ เป็นแพลทฟอร์มการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) ที่เน้นให้ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล และข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญกับการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจในยุคปัจจุบันที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

ด้านนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ประธานกรรมการ บริษัท อะแดป ครีเอชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตแพลทฟอร์ม 77kaoded และ Money2know กล่าวว่าบริษัทฯเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก SME Development Bank ในโครงการ “Transformation Loan” วงเงิน 5 ล้านบาท โดยนำไปใช้สร้างแพลทฟอร์มข่าวสารบนเว็บไซรูปแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญด้านข่าวชุมชนและข่าวด้านการเงินส่วนบุคคล

แพลทฟอร์ม 77kaoded เป็นการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารชุมชน 7จังหวัด บนเว็บไซต์ www.77kaoded.com โดยเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์จะมาจากนักข่าวในแต่ละจังหวัด แต่ที่มีความแตกต่างจากเวบไซต์ข่าวอื่นๆคือนักข่าวจะเป็นผู้บริหารคอนเทนท์ในแต่ละจังหวัดเอง

“ตรงนี้เป็นความแตกต่างที่สำคัญ เพราะผู้นำเสนอประเด็นข่าวสารจะมาจากท้องถิ่นเอง ไม่ใช่มาจากกองบรรณาธิการจากส่วนกลาง และเนื้อหาข่าวสารในแต่ละจังหวัด จะมีทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัด ทั้งเรื่องชีวิตประจำวัน สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่กิน การคมนาคมขนส่ง ซึ่งมักไม่ได้รับการเสนอจากข่าวส่วนกลาง”

นอกจากนี้ แพลทฟอร์ม 77kaoded ยังเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นและผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอข่าวสารได้ผ่าน Blogger และ เวบบอร์ด ซึ่งจะทำให้ข่าวสารครอบคลุมทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด และจะทำให้ 77kaoded เป็นแพลทฟอร์มที่มีคอนเทนท์จากคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

นายอดิศักดิ์ กล่าวอีกว่าแพลทฟอร์ม 77kaoded ยังออกแบบให้เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบเป็นชุมชนออนไลน์(social community) เพื่อเป็นช่องทางหรือพื้นที่สำหรับการจำน่ายสินค้าและบริการในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ สำหรับแพลทฟอร์ม Money2know

นายอดิศักดิ์ กล่าวว่าแพลทฟอร์มดังกล่าวให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านบริหารการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) บนเว็บไซต์www.money2know.com เน้นให้ข้อมูลการบริหารการลงทุนและการเงินส่วนบุคคล ตั้งแต่คนวัยเรียน วัยทำงาน รวมถึงวางแผนการเงินในวัยเกษียณ ตลอดจนความรู้เรื่องการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ

“จุดแตกต่าง คือ เว็บไซต์ด้านการเงินทั่วไปมักเน้นข้อมูลหุ้นหรือชักชวนให้คนหันมาเล่นหุ้นเท่านั้น ขณะที่ www.money2know.com มุ่งให้ความรู้เรื่องหุ้นประมาณ 20-25% ที่เหลือคือข้อมูลด้านการลงทุน เงินออม ประกัน การซื้อกองทุน การลงทุน รวมถึงช่วยวางแผนใช้เงินหลังเกษียณ หรือแม้แต่เลือกผ่อนบ้านอย่างไรให้ประหยัดที่สุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาร่วมให้ความรู้ อาทิ อ.วีระ ธีรภัทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน, คุณวัชรา จรูญสันติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ, คุณขวัญชนก วุฒิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนทางการเงิน เป็นต้น” นายอดิศักดิ กล่าว