Suthichai Live : 77 ข่าวเด็ด ยกระดับข่าวภูธรสู่คนทั่วไทย!

สุทธิชัย หยุ่น สัมภาษณ์ อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ประธานบริหาร บริษัท อะแดป ครีเอชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ใน Suthichai Live  เกี่ยวกับการก่อตั้งแฟลทฟอร์ม  77kaoded